Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi pratar om att sälja sitt företag, före, under och efter försäljningen. Vi möter erfarna företagsmäklare som ger sina bästa tips på hur en företagsförsäljning görs på bästa sätt. Podden görs av Exitpartner. Exitpartner erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar mäklartjänster och rådgivning vid ägarskiften. Alla våra mäklare har mångårig erfarenhet av företagsledning och kan guida dig rätt i processen.

http://www.exitpartner.se 

Nov 28, 2019

Är det någon skillnad när en kvinna säljer ett företag mot när en man är säljare? Lars Lindhe och Susanne Bylund ger svaren. 


Nov 21, 2019

När det oväntade dyker upp efter en försäljning - svarta kaniner. Vi ger exempel på svarta kaniner. 


Nov 14, 2019

Vad är ett rimligt värde? Om p/e tal, substansvärdet, marknadsvärdet, jämförande värde och kassaflödesvärdering.


Nov 7, 2019

När skall man släppa på sekretessen? Tom Weurlander berättar när det är viktigt att tänka på sekretessen.