Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi pratar om att sälja sitt företag, före, under och efter försäljningen. Vi möter erfarna företagsmäklare som ger sina bästa tips på hur en företagsförsäljning görs på bästa sätt. Podden görs av Exitpartner. Exitpartner erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar mäklartjänster och rådgivning vid ägarskiften. Alla våra mäklare har mångårig erfarenhet av företagsledning och kan guida dig rätt i processen.

http://www.exitpartner.se 

Sep 26, 2019

Att sälja sitt livsverk kan vara en känslosam process. Håkan Warnelid berättar om sina erfarenheter och ger goda råd.


Sep 19, 2019

När säljaren och köparen har kommit överens görs en genomlysning av företaget - en due diligens. 


Sep 12, 2019

En av mäklarens viktigaste uppgift är att hitta köpare. Björn Bergman berättar om vilka sätt som finns att hitta köpare. 


Sep 5, 2019

Du står där med köpeskillingen men inget företag, hur känns det då? Anders Bley berättar om denna förändring.